Úvod » Prezentace předmětů » Biologie » Za přírodními unikáty na jižní Moravu

Za přírodními unikáty na jižní Moravu

Nikdo nebývá nadšen tím, že musí ve středu do školy. Když se vám stane ale to, že ve středu odpoledne odjíždíte vlakem kamsi na jižní Moravu, naštve vás vaše přítomnost ve vzdělávacím ústavu o to více. Nicméně přežili jsme jak zkoušení z ruštiny, tak strastiplnou cestu vlakem s obřími kufry a batohy a ve večerních hodinách stanuli vybaveni smýkadly, cedníky, zkumavkami, knihami a elánem před branou kempu Apollo nedaleko Lednice. První večer proběhl v duchu zabydlení se a seznámení se s prostředím CHKO Pálava. Ve čtvrtek ráno jsme stáli připraveni na jakékoliv počasí u vrátnice kempu a očekávali náplň dne. Vyrazili jsme místní autobusovou dopravou do obce Klentnice, odkud jsme se za doprovodu lektorky z Centra ekologické výchovy Pálava vydali po naučné stezce Děvín směrem do obce Pavlov. Cestou se nám navzdory vydatnému dešti podařilo pozorovat ojedinělé druhy rostlin, například áron východní, šalvěj etiopskou, jeřáb břek, nebo celé hejno zlatohlávků a dalších brouků a hmyzáků, které jsme s nadšením lovili do zkumavek. Paní lektorka, která nás provázela, nám vysvětlila, jak takový lužní les a mokřady fungují z hlediska ekologie, vysvětlila nám, co je předmětem ochrany a jak bychom se měli k přírodním rezervacím chovat. Značně promočení a zablácení jsme se dobelhali zpět do kempu a chystali se na další den. Tentokrát nás čekala vycházka po okolí kempu, při níž jsme se naučili používat smýkadlo (tzn. síťku na hmyz), vyhledávat obyvatele ztrouchnivělých trámů i při břehu žijící vodní hmyz. Podařilo se nám ulovit i malé žabky a velké pavouky. Odpoledne nás čekal přejezd do Lednicko-Valtického areálu, kde jsme navštívili 160 let starý skleník a prohlédli si zajímavé exponáty uvnitř. Prošli jsme část zámeckého parku a vydali se podél řeky, u níž jsme mohli pozorovat hnízdící volavky popelavé, některé kachny a taky vzácné kvakoše noční. Projeli jsme se lodí a zbytek cesty jsme došli po svých příjemným prostředím. Největší část cesty vedla lesem, kde jsme mohli pozorovat nejrůznější hmyz, kterému se konečně zachtělo díky sluníčku opustit úkryty. Večer jsme společně poseděli u ohně. Příjemný pobyt jsme zakončili méně příjemným prověřením našich znalostí, které jsme dostali ke svému svátku, Dni dětí (1. června). Doufáme všichni společně, že hodnocení bude mírné. Cestou zpět jsme navštívili jadernou elektrárnu Dukovany, kde jsme se dozvěděli spoustu užitečných informací (mimo jiné průměrný plat zaměstnanců). Někteří z nás zbytek cesty autobusem prospali, jiní ho strávili sdělováním svých dojmů z exkurze ostatním. Celá třída sexta chválí obě paní učitelky – pí Bajnárkovou a pí Váchovou za jejich trpělivost a soucit s námi.

Děkujeme.
Za třídu sextu Petra Mačková

Studenti sexty s p. učitelkou Váchovou před zámkem Lednice

 

Studenti sexty u platanu v lednickém parku

 

Lucka při lovu vodních bezobratlých

 

áron východní

 

 

jeden z odchycených pavouků – lovčík hajní (Pisaura mirabilis)