Web Ranger

Funkce Web Rangera je příležitost pro všechny, kterým je 13 − 15 let, zajímají se o internet i sociální sítě a mají chuť naučit sebe i ostatní něčemu novému.

Tento projekt je iniciativou českého Googlu ve spolupráci s GEG ČR a E-Bezpečím. Cílem projektu je motivovat teenagery z celé České republiky, aby mezi sebou šířili znalosti a zkušenosti s bezpečným užíváním internetu.

  • Přihlášení a následně vybraní uchazeči budou mít možnost (po písemném souhlasu svého zákonného zástupce) setkat se s podobnými nadšenci v kancelářích českého Googlu v Praze.
  • Pro Web Rangers bude připraveno školení o bezpečném chování na internetu. Kromě toho se dozví informace, které by jim měly pomoci při práci na jejich vlastních projektech.
  • Na sociálních sítích vytvoříme komunitu Web Rangers, v rámci které bude možné sdílet nápady a radit se s ostatními.
  • Web Rangers budou mít k dispozici dospělé mentory pro případ, že se budou chtít na cokoliv zeptat a poradit se ohledně svého projektu.

Projekty Web Rangers se mohou týkat všech témat, která souvisí s bezpečným užíváním internetu. Projekty mohou mít jakoukoliv formu (video, blog), která se dá šířit mezi vrstevníky Web Rangers.

Během práce na projektech by Web Rangers měli průběžně informovat, v jaké fázi realizace se nacházejí. Oceníme i fotky z průběhu práce na projektu.

Na dokončení projektů budou mít Web Rangers zhruba jeden měsíc. Všichni Web Rangers se poté opět sejdou v českém Googlu, kde autoři nejvydařenějších projektů odprezentují svoji práci před zaměstanci českého Googlu.

Více informací a přihlášení na: www.webrangers.cz