Úvod » Prezentace předmětů » Fyzika » Nástěnka » Vzácný host

Vzácný host

Ve čtvrtek 10. listopadu 2011 jsme u nás ve škole přivítali vzácného hosta. Pan profesor Martin Hilský, náš vynikající překladatel  a znalec díla Williama Shakespeara, jenž byl za svou práci oceněn např.  Řádem  britského impéria  či zcela nedávno Státní cenou za překladatelsé dílo, k nám přijel s přednáškou na téma „Ženské hrdinky v hrách Williama Shakespeara“.

Ve svém strhujícím vyprávění přiblížil studentům nejen společenské postavení žen v 16. století ( které svým  podáním dokázal  přímo „zhmotnit“) , ale i  svůj  osobitý  pohled  na samotnou  postavu  dramatika  alžbětinského období. Na závěr dal pan profesor prostor  dotazům z publika, a tak jsme se dozvěděli o jeho osudovém setkání  s Shakespearovým dílem či o jeho názoru na zpochybňování  Shakespearova autorství. Studenti a učitelé odměnili vystoupení    nadšeným potleskem.  Při jejich odchodu z auly jste mohli slyšet „úžasné“, „skvělé“. Jeden ze studentů dokonce rozesmál  pana profesora při autogramiádě svým hodnocením slovy „ opravdu vydatná přednáška“.

Pan Hilský spolu s paní Dagmar Sephton z Britské rady, která toto setkání zprostředkovala, si ještě po malém občerstvení  prohlédli budovu gymnázia, kterou obdivovali již při svém příjezdu. Setkání s nimi bylo opravdovým „pohlazením na duši“, neboť potvrdilo pravdivost tvrzení, že ti, kteří v životě mnoho dokázali a jsou špičkami ve svém oboru, zůstávají skromnými a příjemnými lidmi. A protože se panu Hilskému u nás též líbilo, odjížděl s příslibem dalšího vystoupení, tentokrát na téma „Shakespearovy  Sonety“.

Těšíme se na Vás, pane profesore.

Pan profesor vážný, zamyšlený, rozmáchlý, vtipný, naléhavý, usměvavý, moudrý, báječný…

Prof. PhDr. Martin Hilský
anglista, překladatel, esejista a profesor anglické literatury
čestný člen Řádu britského impéria, nositel Medaile Za zásluhy o stát
a držitel Státní ceny za literaturu a překladatelské dílo.