Úvod » Prezentace předmětů » Německý jazyk » Výuka » Výuka německého jazyka na naší škole

Výuka německého jazyka na naší škole

Německý jazyk má na naší škole dlouholetou tradici. S výukou začínáme podle Rámcového vzdělávacího plánu v osmiletém gymnáziu v tercii, ve čtyřletém studiu v prvním ročníku. Výuka se opírá o konverzační metodu, která studenty připravuje na praktické využití jazyka v běžných komunikačních situacích, s nimiž se studenti setkají při návštěvě německy mluvících zemí, na dovolené apod.

Vyučujeme:

  • v učebně vybavené interaktivní tabulí
  • podle učebnice Direkt Neu (1. – 3. díl), která rozvíjí všechny jazykové dovednosti a připraví studenty k nové maturitě, využíváme časopisy, internet
  • 3 hodiny týdně v 1. – 3. ročníku, v tercii až v septimě, ve 4. ročníku a v oktávě 4 hodiny týdně

Seznamujeme:

  • s reáliemi a kulturou německy mluvících zemí

Organizujeme:

  • každoroční výměnný pobyt se studenty Gymnasia Martineum v Halberstadtu (SRN)
  • předvánoční zájezd do Vídně
  • konverzační soutěž – školní kolo

Připravujeme :

  • studenty (dle zájmu) na složení mezinárodní jazykové zkoušky Zertifikat Deutsch B 1

Navštěvujeme:

  • divadelní představení v německém jazyce v divadle D 29 v Pardubicích

Učte se německý jazyk a budete úspěšní! Zjistíte, že se vám otvírají nové možnosti, seznámíte se s novými lidmi, zlepší se vaše vyhlídky na budoucí povolání.

Učebnice Direkt neu