Úvod » Prezentace předmětů » Anglický jazyk » Soutěže » Výsledky školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce 2012

Výsledky školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce 2012

I.kategorie
1.  Alois Martínek – sekunda
2.  Matěj Síla – sekunda
3.  Markéta Nezvalová – prima

II. kategorie:
1.  Markéta Pourová – tercie
2.  Jakub Všetečka – kvarta
3.  Eliška Cejnarová – tercie

III.kategorie
1.  David Simon 3.A
2.  Josef košek 3.A
3.  Zdeňka Horáčková sexta

Do okresního kola postupují ti první a přejeme jim hodně úspěchů!

Děkujeme všem 39 účastníkům  za účast, blahopřejeme vítězům a hlavní dík patří Unii rodičů za finanční příspěvek na ceny.

 

AK soutěž 2012

AK soutěž 2012