Úvod » Prezentace předmětů » Český jazyk » Soutěže » Vynikající výsledky v okresním kole SOČ

Vynikající výsledky v okresním kole SOČ

V úterý 15. dubna 2014 se v Náchodě uskutečnilo okresní kolo Středoškolské odborné činnosti. Z naší školy se zúčastnili 3 autoři prací a všichni postoupili do krajského kola!

 

1. místo získala Zora Babiiová ze 3.A za práci „Křížové cesty v severovýchodních Čechách v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby.

Autorka v ní mapuje křížové cesty na Náchodsku, Rychnovsku, Jaroměřsku a Broumovsku. Popisuje jejich historii, polohu, současný stav i související pověsti. Vše doplnila mapkami a vlastními fotografiemi. Vznikl tak jedinečný průvodce po křížových cestách v našem kraji.

 

1. místo rovněž osadil Filip Jiroušek ze 4.L s prací Karel Kramář v kontextu prvorepublikových politických dějin  v oboru Historie.

Práce se zabývá historiografickým popisem prvorepublikového politického působení prvního československého premiéra Karla Kramáře, který mezi lety 1918 až 1937 ovlivňoval československou politickou scénu.

2. místo vybojoval Michal Štefanides ze 4.L za práciJan Laichter v oboru Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory.

Autor se zabývá opomíjenou osobností Jana Laichtera, dobrušského rodáka. Popisuje jednotlivé etapy v jeho životě a vyjmenovává významná díla, která vyšla v jeho pražském nakladatelství, které patřilo k největším u nás  v meziválečném období. Autor jako první objevil originál diplomu o udělení čestného doktorátu.

 

Všem gatulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci. Držíme palce v krajském kole 12. května 2014!

Eva Stejskalová, koordinátorka škol. kola SOČ