Úvod » Prezentace předmětů » Společenské vědy » Výuka » Vynikající práce SOČ Filipa Jirouška

Vynikající práce SOČ Filipa Jirouška

V březnu jsme na naší škole uspořádali školní kolo soutěže SOČ, jehož úspěšní účastníci budou pokračovat v soutěži v okresním kole v Náchodě. Že se v oblasti společenskovědní jedná o práce skutečně vysoké úrovně, o tom svědčí i posudek PhDr. Jiřiny Šiklové, která se pochvalně vyjádřila k práci Filipa Jirouška ze 3. L: