Úvod » Prezentace předmětů » Výtvarná výchova » Soutěže » Vyhlášení místního kola celostátní výtvarné soutěže pro Jaroměř a Josefov

Vyhlášení místního kola celostátní výtvarné soutěže pro Jaroměř a Josefov

Město Kutná Hora vyhlásilo, jako doprovodný program Národního zahájení EHD 2012 v Kutné Hoře, výtvarnou soutěž. Město (obec) Jaroměř se do soutěže přihlásilo a vyhlašuje místní kolo s níže uvedenými propozicemi.

Téma – Památky očima mladých

Kategorie

Věková kategorie 6 – 10 let v době uzávěrky soutěže
Věková kategorie 11 – 14 let v době uzávěrky soutěže
Věková kategorie 15 – 18 let v době uzávěrky soutěže

Podmínky soutěže

Ø soutěž se vyhlašuje ve třech věkových kategoriích
Ø soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci s trvalým bydlištěm na území města (obce) a žáci či studenti místních škol, kteří spadají do výše uvedených kategorií.
Ø výtvarné práce budou v jednotném formátu velikosti A3 (297 x 420 mm)
Ø je možné zvolit libovolnou techniku výtvarné práce, omezen je pouze formát
Ø díla nebudou paspartována, práce budou fixovány
Ø každá zaslaná práce musí být na zadní straně opatřena nalepeným vyplněným registračním formulářem – viz níže
Ø počet zaslaných děl od jednoho autora je limitován počtem 3, t.zn. že každý přihlášený může zaslat do soutěže pouze tři svá díla
Ø zaslaná díla se nevracejí
Ø organizátor místního kola soutěže si vyhrazuje právo k využití získaných prací pro nekomerční účely – nekomerční výstavy, charitativní akce a k jejich reprodukci v tisku
Ø vítězná práce v každé kategorii postoupí do celostátního kola

Termínový kalendář soutěže

30.11.2011 – Přihláška města (obce) do soutěže
01.12.2011 – Vyhlášení místního kola
30.04.2012 – Uzávěrka místního kola soutěže
20.05.2012 – Hodnocení přihlášených prací
31.05.2012 – Vyhlášení vítězů místního kola
15.06.2012 – Zaslání vítězných prací do Kutné Hory do celostátního kola soutěže
15.-30.6.2012 – Hodnocení vítězných prací z měst a obcí prací a zpracování výsledků
Červenec 2012 – Informace o výsledcích sdělena oceněným a publikována na Internetu
03.09.2012 – Zahájení výstavy nejúspěšnějších prací v Kutné Hoře
08.09.2012 – Vyhlášení vítězů v rámci Národního zahájení EHD v Kutné Hoře

Hodnocení prací a odměny

Došlé práce budou vyhodnoceny komisí složenou ze zástupců města (obce) Jaroměř a přizvaných výtvarníků a expertů. Komise vybere 3 nejlepší práce v každé kategorii. Hodnotící komise si vyhrazuje právo posoudit práce podle stanovených kritérií, podle své odborné kompetence a její rozhodnutí je konečné.

Autoři prací budou o výběru informováni e-mailem do 25.5. 2012. Informace o výsledcích budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách města (obce) Jaroměř. Autoři oceněných děl budou odměněni věcnými cenami.

Vítězná práce z každé kategorie bude zaslána do celostátního kola do Kutné Hory, kde proběhne vyhodnocení a posléze ocenění vítězů.

Využití soutěžních děl

Z vybraných děl bude uspořádána výstava v prostorách Městského úřadu. Oceněné práce budou publikovány ve Zpravodaji města.

Přihlášení do soutěže a identifikace výtvarných děl

Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci, kteří splňují kritéria stanovených kategorií a pošlou svou přihlášku do 15.01.2012 včetně v listinné podobě na adresu:

DDM Klíč, Školní 95., Jaroměř 551 02
Nebo e-mailem na adresu: ddmklic@seznam.cz

Originály zaslaných děl musí být na rubu opatřeny vyplněným formulářem  uvedeným níže.

Kontakt na organizátory: 

Iveta Pírková – 733 642 218
Martin Kříž – 774 097 009

Odkaz na registrační formulář: https://www.goajaro.cz/index.php?s=file_download&id=42