Úvod » Prezentace předmětů » Český jazyk » Soutěže » Vyhlášení celostátní literární soutěže

Vyhlášení celostátní literární soutěže

Vyhlášení celostátní literární soutěže

Dne 7.9.2021 jsme se vypravily do Terezína na vyhlášení literární soutěže, která nesla název „Když je třeba pomoci“.

Zde jsme na slavnostním vyhlášení výsledků převzaly diplomy a ceny (Kristýna Emlarová z kvinty za 3. místo a Matylda Svobodová ze 3.A za 6. místo, obě z Gymnázia Jaroslava Žáka Jaroměř).

Program byl velice povedený, a to i díky bosenské zpěvačce, která celou akci umocnila, a proslovům významných osobností spojených s historií Terezína.

Následně nám bylo umožněno projít si celou Malou pevnost Terezín. Díky tomu jsme navázaly na téma, o kterém jsme psaly, a pochopily tak důležitost studia historie.

Byl to velice silný a nezapomenutelný zážitek. Bylo by vhodné, aby se na toto místo přijel každý podívat a uvědomil si, co dokáže způsobit lidská zloba, která přinesla mnoha lidem nezměrné utrpení a ztráty životů.

M. Svobodová a K. Emlarová

Gymnázium Jaroslava Žáka Jaroměř