Úvod » Nezařazené » Výdejna obědů na gymnáziu v provozu od 1. října

Výdejna obědů na gymnáziu v provozu od 1. října

Dne 25. 9. proběhla kolaudace výdejny a provoz bude zahájen od 1. října. Zde jsou informace ke stravování žáků gymnázia od tohoto data:

–          veškeré administrativní úkony se budou nadále provádět v kanceláři jídelny Na Karlově (přihláška ke stravování, ztráta čipu, odhláška ze stravování, odhlášení obědů z důvodu nemoci na poslední chvíli apod.)

–          žáci již nebudou moci odebírat obědy ve školní jídelně Na Karlově

–          žáci, kteří dosud na obědy nechodili, se ke stravování přihlásí ve školní jídelně Na Karlově

–          volbu Menu 1, příp. Menu 2 nebudou moci žáci provádět na gymnáziu, ale pouze na terminálu v jídelně Na Karlově, na internetových stránkách jídelny (k tomu je třeba získat přihlašovací údaje v jídelně Na Karlově), příp. telefonicky

–          odhlášení oběda např. v případě onemocnění žáka bude možno provést osobně v jídelně Na Karlově nebo telefonicky na čísle 491 812 472

–          žáci jsou povinni dodržovat časový rozpis pro vydávání obědů jednotlivým třídám z důvodu hladkého průběhu vydávání obědů bez fronty

–          při čekání na oběd a odpolední výuku mohou žáci využívat učebny prima a sekunda

Věříme, že zprovoznění výdejny přispěje ke zvýšení kultury stravování našich žáků.