Úvod » Aktuality » VU3V článek zpravodaj leden 2022

VU3V článek zpravodaj leden 2022

Virtuální Univerzita třetího věku  – vzdělávání seniorů i v Jaroměři

POKRAČUJEME I V LETNÍM SEMESTRU

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. Studium je určeno pro zájemce  důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodce.

Podrobnosti:  VU3V článek zpravodaj leden 2022