Úvod » Soutěže » Nabízíme

Nabízíme

Exkurze a besedy

 • vícedenní kulturně historické exkurze do Prahy (2 až 3 během studia)
 • historickou exkurzi do Osvětimi a do archeoparku Všestary
 • čtyřdenní ekologickou exkurzi na Pálavu
 • přírodovědné exkurze do IQlandie Liberec, zoologické a botanické zahrady v Liberci nebo 
  Praze

  přírodovědné exkurze do IQlandie Liberec, zoologické a botanické zahrady v Liberci nebo 
  Praze

 • Příběhy bezpráví – besedy s hosty o situaci v totalitním Československu

Kurzy

 • lyžařské a vodácké sportovní kurzy
 • adaptační kurzy pro nastupující ročníky
 • kurz psaní na PC všemi deseti

Zahraniční kontakty a cizojazyčné akce

 • výměnné pobyty se žáky Gymnázia Martineum v Halberstadtu (SRN) a polského lycea v Ziembicích
 • studijně-poznávací výjezdy do Velké Británie, Francie, Německa a Rakouska
 • týdny aktivní konverzace s rodilým mluvčím v anglickém a německém jazyce
 • přípravný kurz k mezinárodní jazykové zkoušce FCE
 • divadelní představení v anglickém a německém jazyce

Aktivity žáků

 • pásmo z vlastní tvorby – předvánoční program závěrečných ročníků
 • Múzování – přehlídka mimoškolních aktivit žáků školy
 • vernisáže a výstavy závěrečných výtvarných prací 2. ročníků spojené s vystoupením žáků hudební výchovy
 • školní pěvecký sbor
 • charitativní sbírky
 • maturitní ples

Soutěže

 • vědomostní soutěže a olympiády
 • Středoškolská odborná činnost
 • sportovní turnaje tříd před Vánocemi a hlavními prázdninami
 • reprezentace školy v různých sportovních aktivitách