Úvod » Aktuality » Virtuální Univerzita třetího věku

Virtuální Univerzita třetího věku

Virtuální Univerzita třetího věku zve všechny zájemce z řad seniorů  na kurzy letního semestru 2020/2021. Začínáme  4. 2. 2021.

Univerzitu zřizuje Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze, Konzultační středisko je v gesci Gymnázia J. Žáka v Jaroměři. Výuka Virtuální Univerzity třetího věku (VU3V) Vám dává možnost zájmového vysokoškolského studia přímo v místě Vašeho bydliště. K přihlášení není třeba žádné předchozí studium. Začít lze na začátku semestru – nyní tedy 4.2.2021, skončit můžete kdykoliv.

Za normálních okolností (bez omezení) bychom se scházeli na virtuálních přednáškách v budově Gymnázia J. Žáka v Jaroměři – jednou za čtrnáct dnů ve čtvrtek. Bohužel do odvolání opatření zůstává výuka on-line. I když všichni doufáme, že se snad podaří v jarních měsících se opět setkat „na živo“.

V letním semestru bude možno navštěvovat kurzy: Klenoty barokního sochařství v českých zemích a  Genealogie – hledáme své předky.

Lekce probíhají formou virtuální přednášky a následné diskuze účastníků. Studující  mají svůj jedinečný přístupový kód, který je jim zaslán po zaregistrování přihlášky. Kódem se dostanou k virtuálním přednáškám, které si mohou spustit v průběhu semestru v klidu doma nebo kdekoliv v dosahu internetového připojení, kolikrát chtějí. Dále mají k dispozici učební texty. Výukové texty jsou pro přihlášené připraveny k odebrání v tištěné podobě i v případě, že se nelze scházet, ve schránce nebo v kanceláři gymnázia.

Podmínkou splnění semestru (kurzu) je absolvování dílčích testů po každé lekci (neomezený počet pokusů) a  závěrečného testu. Absolventi po skončení semestru získají osvědčení. Po absolvování šesti kurzů se zúčastní promoce.

Poplatek činí 350,- Kč za semestr a kurz (poplatek Univerzitě a provozní náklady). Lze studovat současně dva kurzy na jednom středisku.

Závaznou přihlášku vč. poplatku je nutno odevzdat do 28.2. 2021. (Čím dříve je přihláška odevzdaná a zaregistrovaná, tím dříve je přidělen přístupový kód.) V „lepších“ dobách, kdy jsme se společně mohli scházet k lekcím v učebně gymnázia, bylo možné si 1. a 2. lekci nezávazně poslechnout „na zkoušku“ ve škole a pak se přihlásit. Toto setkávání bohužel prozatím odpadá kvůli zákazu shromažďování. Pokud bude v únoru možnost prezenční výuky, uskuteční se lekce ve čtvrtek od 13.30 hodin (Klenoty barokního sochařství) a od 14.30 hodin (Genealogie) v termínech:  4.2. 2021, 18.2.202, 4.3.2021, 18.3.2021, 1.4.2021, 15.4.2021. Ukončení kurzu (termín splněných testů) do 2. 5. 2021.

Náhledy kurzů a další informace na: www.e-senior.cz; https://e-senior.czu.cz/

Kontakt pro přihlášení: Mgr. Ladislava Malinová malinova@goajaro.cz tel: 777 127 746

Přihlášku možno poslat e-mailem, vlasdtnoručně podepsanou a oskenovanou, nebo vyplnit přímo v kanceláři gymnázia.

 

Pro letošní letní semestr 2021 nabízíme témata:

I. Klenoty barokního sochařství v českých zemích

Kurz během šesti videopřednášek seznámí posluchače s několika nejznámějšími sochařskými památkami z období baroka v České republice:

Květná zahrada v Kroměříži (1666-1675) – sochařská galerie all´antica a barokní Řím

Sala terrena zámecké rezidence v Kroměříži (1686-1695) – proměny přírody v umění

Vidění sv. Luitgardy a Sv. František Xaverský na Karlově mostě (1710-1711) – skvostné

pomníky barokní slávy svatých

Náhrobek Jana Václava Vratislava z Mitrovic v Praze (1714-1716) – evropské souvislosti evropsky věhlasného díla

Ctnosti a Neřesti v Kuksu (1718-1720) – s Herkulem na cestě mezi dobrem a zlem

Betlém u Kuksu (1723-1731) – les poustevníků a Kristových zjevení

 

II. Genealogie. Hledáme své předky

Kurz posluchače seznámí se základními pojmy z oblasti genealogie (rodopisu) a poskytne jim informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích.

 1. Úvod do genealogie a její dějiny
  2. Jak se tvoří rodokmen. Příbuzenství ve světě.
  3. O matrikách
  4. Využití archivních materiálů ke studiu předků
  5. Vývoj našich příjmení. Genealogie a genetika.
  6. Rodové kroniky a srazy.

Ukázky z kurzů na https: www.e-senior.cz //e-senior.czu.cz/course/view.php?id=12

 

přihláška:

LS 20-21_Přihláška nových studentů – KS Jaroměř