Úvod » Prezentace předmětů » Výtvarná výchova » Exkurze » Vernisáž závěrečných výtvarných prací 2. ročníků 2013

Vernisáž závěrečných výtvarných prací 2. ročníků 2013

V pondělí 24. června 2013 proběhla v aule školy 2. vernisáž závěrečných výtvarných prací 2.A a sexty za přítomnosti autorů, vedení školy, učitelů, hostů a studentů.

Absolventi výtvarné výchovy vystavili své práce vytvořené v mnoha výtvarných technikách (známých i zcela nových), překvapením byla vydařená vystoupení absolventů hudební výchovy z obou tříd (moderovali, hráli a zpívali pod vedením Mgr. Bajnárkové), novinkou účast hostů (Mgr. K. Křížová – originální šperky, Mgr. V. Glosová – háčkované vánoční ozdoby, D. Simon ze 3.A – vynikající kresby, D. Chalupa z 2.A – vystoupení s taneční skupinou).

Vernisáž byla zakončena slavnostním přípitkem (Rychlé špunty) a malým občestvením, které si žáci sami připravili. Zhlédnout ji bylo možno do konce škol. roku.

Všem děkujeme za vynikající prezentaci výtvarné a hudební výchovy na naší škole.

Eva Stejskalová   

(Děkuji těm, kteří s uskutečněním výstavy pomáhali.)

 

Přikládáme pár fotografií prací a vystoupení, nelze bohužel ukázat zde vše. Přijďte se za rok podívat.