Úvod » Aktuality » Venkovní učebna

Venkovní učebna

Nebude to bazén

Mnozí z vás postřehli, že na zahradě Gymnázia Jaroslava Žáka dochází k výrazným proměnám části, která přiléhá k parkovišti u haly ASVAJ. Stavební firma Štěpánek z Opočna vybudovala kruhový objekt připomínající bazén. Jedná se však o venkovní učebnu, ve které bude možné vést vyučování různých předmětů. Okolní část pozemku bude upravena na „pozorovatelnu“ živočichů, kteří obývají zahrady. Další součástí bude geologická sbírka určená pro studium hornin vyskytujících se v ČR a botanická zahrada s kvetoucími bylinami a keři.

Prostorem bude vedena mlatová pěšina, která zároveň vytvoří okruh, ve kterém bude zakomponováno několik zastavení naučné stezky a prvky sloužící k environmentální výchově a výuce v přírodě. Součástí naučné stezky budou ptačí pítka, ptačí budky, hmyzí hotely se šuplíky k pozorování vývojových stádií hmyzu, suchá kamenná zídka s pískovými kapsami pro ještěrky, broukoviště z různých kamenů a větví, jezírko aj.

Dále je plánována údržba stávajících dřevin a výsadba kvetoucích keřů a trvalek, které budou opatřeny cedulkami se jmény a budou tvořit pastvu pro hmyz hnízdící v hmyzích hotelích a v broukovišti. Menší část plochy bude zatravněna.

Kompletní realizaci bychom chtěli zvládnout nejpozději do konce srpna 2021, aby nejen žáci gymnázia mohli tuto část zahrady plně využívat.

Za fotografie děkujeme panu Zděňku Vávrovi.