Úvod » Nezařazené » Věda není nuda!

Věda není nuda!

Ve čtvrtek 5.12. podnikli členové přírodovědných kroužků vyššího gymnázia spolu se svými učiteli Martinem Rolkem a Kateřinou Bajnárkovou exkurzi na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Hradec Králové, kde byl pro nás přichystán pestrý program v laboratořích fyziky, chemie a biologie s tajuplným názvem Čertovsky zajímavé experimenty. Že věda není nuda, jsme se zde záhy sami přesvědčili.

Nejprve jsme se zúčastnili poutavé přednášky o světle, na které si všichni žáci zhotovili svůj vlastní spektrometr z obyčejného CD-romu a hned ověřovali, zda nás vybrané světelné zdroje neokrádají o některé vlnové délky viditelného světla.

 Přednáška o kryptografii nás poměrně rychle vyškolila v šifrování, dešifrování a luštění tajných zpráv, takže jsme si následně mohli vyzkoušet i kódovanou řeč. Připadali jsme si jako praví agenti tajných bezpečnostních složek.

 Na biologii jsme si prakticky ověřili, že svítit na rostliny zeleným světlem není vhodné, zato modrým ano. Rostliny totiž některé vlnové délky světla využívají hodně, jiné prakticky vůbec. Dále jsme se podívali i na fotosyntézu pod mikroskopem a sami zhotovili mikroskopické preparáty vodních rostlin a řas. Prohlédli jsme si i naprosto zdravé rostliny vypěstované in vitro – ve zkumavce.

Chemické experimenty nás překvapily jen částečně, neboť dobrou polovinu pokusů jsme prováděli v naší laboratoři v rámci chemického kroužku. Přesto jsme se nechali překvapit novými, efektními experimenty a zejména pokus „oscilační hodiny“ nás zaujal natolik, že si jej plánujeme provést i na našem kroužku.

Poslední naší návštěvou byly fyzikální pokusy. V temné chodbě katedry fyziky jsme si zahráli na zloděje diamantů. Byly zde pro nás připraveny laserové překážky, které jsme museli mrštně a ohebně překonat jako agenti 007. Na konci trasy jsme skutečně mohli ukradnout diamant, byť se jednalo pouze o školní výukový model jeho struktury, který známe i z naší školy. Nakonec jsme se rozloučili fyzikálními pokusy v temné sloji. Náš zájem vzbudil zejména Teslův transformátor, jehož spuštění způsobilo rozsvícení zářivek v našich rukou bez připojení k síti, stejně jako ve „hvězdných válkách“.

 Vraceli jsme se domů pozdě večer a hodně unaveni, ale zároveň plni zážitků a dojmů. Exkurze je poučný výlet, ale to neznamená, že nemůže být zábavná. Již teď se všichni těšíme na další zábavné a zároveň poučné akce našich přírodovědných kroužků.

Mgr. Martin Rolek, učitel chemie a biologie