Úvod » Aktuality » Vážení rodiče a žáci,

Vážení rodiče a žáci,

ministr školství rozhodl, že pokud to bude možné, mohou od 8. června do škol nastoupit i žáci středních škol.

V týdnu od 8. června však na naší škole probíhají přijímací zkoušky do prvních ročníků a na ně hned navazují ústní maturitní zkoušky až do pátečního večera. Z organizačních důvodů tedy nelze výuku dalších žáků prezenční formou realizovat. V tomto týdnu bude dále pokračovat distanční výuka.

V dalších dvou týdnech bychom chtěli už konečně otevřít školu všem žákům od primy až po třetí ročníky a septimu. Abychom vyhověli hygienickým požadavkům, bude ve škole vždy pouze polovina tříd, ty se budou dělit vždy na skupiny a učit se dle upraveného rozvrhu. V týdnu od 15. června žáci sekundy, kvinty, 1.A, septimy a 3.A přijdou v pondělí, středu a pátek, žáci ostatních tříd, tedy primy, tercie, kvarty, sexty a 2.A přijdou v úterý a čtvrtek. V týdnu od 22. června to bude obráceně.

V uvedených dvou týdnech bychom rádi zopakovali a utřídili učivo probrané distančně a doladili klasifikaci za druhé pololetí. Látku, kterou jsme probrat nestihli, budeme muset odučit v následujícím školním roce.

Od 15. června bude také v provozu výdejna obědů. Je však nutné, aby si žáci včas objednali stravu na dny, kdy budou ve škole.

Pokud Vaše dítě nemůže z nějakého důvodu do školy nastoupit, prosím, omluvte je nejpozději do 9. června u třídního učitele, abychom věděli, že do školy nedorazí. Těmto žákům budou úkoly zaslány hromadným mailem.

Pokud Vaše dítě nastoupí do školy, prosím, vybavte je první den čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které předá třídnímu učiteli. Mimo výuku a oběda musí mít žáci při pohybu po budově nasazené roušky.

V pondělí 29. června budou žáci nižšího gymnázia odevzdávat učebnice, v úterý 30. června bychom rádi všem žákům předali vysvědčení.

 

Děkuji za spolupráci a přeji příjemný den.

Karel Hübner, ředitel školy