Úvod » Prezentace předmětů » Německý jazyk » Výměnný pobyt » V Ý M Ě N N Ý P O B Y T

V Ý M Ě N N Ý P O B Y T

V Ý M Ě N N Ý   P O B Y T

Jazyková vybavenost absolventů gymnázia je v dnešní době samozřejmostí. I my na naší škole usilujeme o kvalitní výuku cizích jazyků, kterou doplňujeme zahraničními výjezdy a výměnnými studijními pobyty.Kabinet německého jazyka každoročně organizuje pro naše žáky výměnný pobyt s partnerskou školou Gymnasiem Martineum v Halberstadtu. Spolu s německými kolegy připravujeme pro žáky pestrý a zajímavý program a nezapomínáme ani na zdokonalování jazyka. Své komunikační schopnosti si žáci zlepšují při výuce ve vybraných hodinách, ale i při běžné konverzaci se svými novými kamarády.Cílem pobytu je nejen zkvalitnění řečových dovedností, ale i  poznávání kultury dané země a všedního dne německého studenta a jeho rodiny.

 

Partnerská škola
Gymnasium Martineum
Am Johannesbrunnen 34
388 20 Halberstadt (Sachsen – Anhalt)

Kdo se může zúčastnit výměnného pobytu?
Výměna je určena pro všechny,  kteří studují německý a anglický jazyk a kteří se nebojí konverzovat v cizím jazyce a navazovat nové kontakty.

Termín je dán dohodou mezi oběma školami, v posledních letech je to v březnu nebo v dubnu.

Doprava je zajištěna autobusem, který je po celý týden k dispozici na výlety.

Kde jsou žáci ubytováni?
Celý týden jsou žáci ubytováni v hostitelských rodinách, které zajišťují program na víkend po příjezdu, stravu a večerní program. Pomáhají také při organizování volného času žáků.
Při rozmisťování účastníků do rodin se vždy snažíme přihlížet k individuálním zvláštnostem žáků a zvyklostem rodiny.

Program výměnného pobytu sestavují vyučující ve spolupráci s kolegy partnerské školy.
Na každý den je připravena pestrá paleta činností – návštěva divadla, sport, výlety, nechybí ani nákupy a volný čas.

Náklady
Žáci si hradí dopravu autobusem, pojištění pro cestu do zahraničí a úrazové pojištění a kapesné. Společný program je hrazen partnerskou školou.

Bližší informace získáte u vyučujících německého jazyka

Mgr. Matysové a Ing. Řípové.