Úvod » Aktuality » V dubnu jsme debatovali

V dubnu jsme debatovali

  1. dubna besedoval se studenty třetích a čtvrtých ročníků MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, který se prezentoval především jako místopředseda vlády ČR a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace, ale také jako zastupitel Náchoda a Královéhradeckého kraje. Beseda proběhla ve velmi neformální a otevřené atmosféře. Studenti hostu pokládali různé dotazy od témat regionálních, vládních, evropských až po témata filozofická. Pan Bělobrádek se ukázal být pohotovým a místy i vtipným řečníkem, který se žádné otázky nezalekl. Bez ohledu na politické sympatie hodnotili studenti pozitivně tuto příležitost k setkání s vysoce postaveným politikem.

Ohlas ze 4.A: Pan Bělobrádek je inteligentní, vzdělaný člověk. Má přehled. Je moderní, přirozený, ne tak vážný, jak působí v televizi.

DSC_0253 DSC_0353 DSC_0479

V polovině dubna proběhla na gymnáziu beseda studentů společenskovědního semináře se zástupkyněmi spolku Diamant z Jaroměře, který se zabývá podporou pěstounských a osvojitelských rodin. Studenti se dozvěděli o současných formách náhradní rodinné péče v ČR a o zkušenostech se začleňováním dětí do náhradních rodin. Velmi působivý byl především výklad o důležitosti tzv. attachementu – citové vazbě v životě a jejích poruchách v raném věku. Beseda nám přinesla nejen množství nových poznatků, ale i příležitost k zamyšlení o významu a hodnotě vztahů s nejbližšími lidmi.

 

Mgr. Lenka Popélyová