Úvod » Prezentace předmětů » Fyzika » Nástěnka » Fyzikální úspěchy školního roku 2015/16

Fyzikální úspěchy školního roku 2015/16

Před zářijovým nástupem do školy je vhodné zrekapitulovat výsledky soutěží a poděkovat našim žákům za pěkné výsledky, kterými prezentovali nejen sebe, ale i naši školu.

Mezi nejvíce sledované se řadí Fyzikální olympiáda s těmito úspěchy:
Kategorii E  zastupovali žákyně kvarty Lenka Mesteková a Tereze Němcová, která se pátým místem kvalifikovala i do krajského kola kde obsadila 9. příčku.
Silné zastoupení a krásné umístění měli žáci tercie v kategorii F – Mirek Vašata 2. místo, David Hřivna 5. místo, Sofie Hedvika Chrásková 7. místo a Alžběta Žurková 12. místo, všichni jako úspěšní řešitelé a dál Jáchym Marinica a Lucie Veverková, 15. a 16. místo.
Podobně úspěšnými řešiteli byli v kategorii G nejmladší sekundáni Adam Holda 2. místo, Aneta Kutíková 10. místo a Hana Hrušková 11. místo.
V rámci podpory technických předmětů jsme pracovali s LEGO roboty a absolvovali jsme dvakrát Robosoutěž pořádanou ČVUT Praha. V soutěži pro střední školy nás na podzim zastupovali Leoš Smetana, Radek Beran, Kryštof Brouk a Martina Smetanová s robotem, který „hasil požáry“, zhasínal červeně svítící světlo na dráze v bludišti. Pro kategorii žáků základních škol byla připravena v dubnu jízda po čáře v časovém limitu a tady nás zastupovali Adam Holda, Vilém Dušek a Matyáš Mach.
Velmi pěknou seminární práci z fyziky vytvořil Roman Ponča, který za podpory pana Radovana Mrlláka fotografoval proměnné zákrytové hvězdy a pokusil se odhadnout jejich hmotnost. Je škoda, že práci neprezentoval v rámci SOČ, alespoň ji představil na červnové přehlídce středoškolských prací StreTech ČVUT Praha. Spolu s ním tam také předváděli dovednosti LEGO robotů i Adam Holda a Lukáš Petřík.

I letošní rok máme v plánu využívat při demonstračních pokusech i v rámci laboratorních cvičení z fyziky moduly PASCO a stavebnice Merkur a LEGO. Nově můžeme přenášet mobilně – bezdrátově data z obrazovky počítače na TV, adaptérem Miracast Dongle, což umožní okamžitou prezentaci výsledků měření v laboratoři a zlepší zpracování protokolů. Věříme, že i žákům 9. ročníků ZŠ z České Skalice se líbila dvě dvouhodinová měření v naší laboratoři fyziky na téma vedení proudu v elektrolytu a napětí a proud na rezistorech.
Máme radost ze zájmu žáků o fyziku a techniku, a těšíme se společně na nový školní rok 2016/17.

Miloš Boháč

1601 VUT Robosoutž 2016_plakát A4.indd  DSC00162 PONCA