Úvod » Prezentace předmětů » Biologie » Úspěch na krajském kole ekologické soutěže Zlatý list

Úspěch na krajském kole ekologické soutěže Zlatý list

V sobotu 17. května se skupinka osmi žáků naší školy vypravila v ranních hodinách autobusem do Nového Města nad Metují na krajské kolo ekologické soutěže Zlatý list. Specifikem této soutěže je, že žáci nesoutěží jednotlivě, ale ve vícečlenných družstvech. Cílem je projít vytyčenou trasu a co nejlépe splnit pestré úkoly, které jsou přichystány na 10 stanovištích.

Naši školu výborně reprezentovala 2 družstva, jedno za mladší a druhé za starší žáky. Družstvo mladších žáků nazvané ANONYMNÍ SOBÍCI ve složení Jáchym Marinica, Anna Vernerová, David Hřivna, Jan Šponer a Matěj Sehnoutka se celkově umístilo na 2. místě.

Družstvo starších žáků nazvané RŮŽOVÁ SÍLA ve složení Kateřina Vašatová, Mirek Vašata a Julie Schejbalová se umístilo na 3. místě.

 

Soutěžící si odvezli nejen hezké ceny a diplomy, ale i spoustu nových vědomostí, které se dozvěděli na stanovištích, a především společné zážitky.

Všem děkuji za účast a skvělou reprezentaci naší školy a doufám, že příští rok se opět najdou nadšenci, kteří budou ochotni svůj volný čas strávit na zajímavé a poučné soutěži.

 

Kateřina Bajnárková

Nahoře družstvo Anonymní sobíci, dole družstvo Růžová síla.

 

 

Jedna z hlídek družstva Anonymní sobíci na stanovišti, kde plní úkol na téma hmyz.