Úvod » Nezařazené » Ukliďme svět! Ukliďme josefovské louky!

Ukliďme svět! Ukliďme josefovské louky!

V sobotu 29. března jsme se s biologickým kroužkem Gymnázia Jaroměř vypravili na akci s názvem Ukliďme svět! Ukliďme josefovské louky!, kterou pořádala Česká společnost ornitologická společně s Českým svazem ochránců přírody v rámci celosvětového projektu na ozdravení životního prostředí nazvaného Clean up the world!.

Kolem deváté hodiny ranní jsme se v hojném počtu shromáždili u Poklasného mlýna. Tam nás pan Břeněk Michálek z ČSO a pan David Číp z ČSOP informovali o poslání nově vybudovaného Ornitologického parku Josefovské louky, který má poskytnout hnízdiště mokřadním ptákům. Nechybělo ani předvedení živého čápa bílého a krahujce obecného. Dále nám vysvětlili, proč jsou různé druhy odpadků v přírodě pro živočichy tak škodlivé.

V další fázi přišel na řadu úklid, slibovaný v názvu akce. Dostali jsme pytle, do nichž jsme sbírali odpadky naplavené řekou, případně odhozené lidmi. Samozřejmě jsme je ihned třídili na plast, sklo, kov a směsný odpad. K našemu překvapení jich bylo opravdu hodně. Jejich sběr nám navíc ztěžovalo to, že jsme se museli prodírat houštím a brodit podmáčenými loukami. Kromě práce jsme měli možnost pozorovat mnoho živočichů a rostlin. Z živočichů například skokana, larvu vážky, majku fialovou a larvu motolice podivné v tykadlech vodního plže jantarky obecné, z rostlin parazitickou rostlinu podbílek šupinatý, sasanku hajní a sasanku pryskyřníkovou. Odměnou za půldenní pomoc nám byl špekáček, který jsme si v závěru akce společně opekli u ohně.

Za členy biologického kroužku napsaly studentky Kateřina Vašatová a Sabina Mistrová (upravila Kateřina Bajnárková, učitelka biologie)