Úvod » Aktuality » Tříkrálové pečení

Tříkrálové pečení

Na gymnáziu se peklo a mlsalo pro dobrou věc

Jednoho prosincového dne jsme si s naší třídou, a to konkrétně s kvintou, řekli, že by bylo dobré uspořádat po roční pauze „Charitativní pečení“. Akce je to nesmírně oblíbená, protože se jako mávnutím kouzelného proutku stane mnoho věcí. Jedno patro našeho gymnázia se o velké přestávce promění na tradiční trh s rozličnými stánky, kde se nabízí nejrůznější dobroty, které někteří studenti dobrovolně připravili v domácích podmínkách a přinesli k prodeji do školy. Představa o studentech naší školy je mnohdy taková, že po většinu roku „leží“ v učení, jsou nudní a upjatí a na nic jiného nemají čas.  To byste se ale divili, protože část z nich se pro danou chvíli bez větších problémů ujala role kuchaře, prodejce, trhovce, pokladního, anebo se jen tak spokojeně procházela okolo stánků a od svých spolužáků si kupovala vlastnoručně upečené sladké nebo slané pokrmy. Nebudu vám podrobně popisovat, co všechno se nabízelo a prodávalo, protože by mi nestačila stránka, ale věřte mi, že by se vám jen při té představě sbíhaly sliny.

Tato krásná akce se u nás konala 11. ledna 2024 a vybralo se při ní neuvěřitelných 16757,- Kč. Výtěžek se připojil k Tříkrálové sbírce, která putovala do Domova sv. Josefa v Žirči. Všem studentům i kolegům z gymnázia, kteří se zapojili, bych chtěla touto cestou ještě jednou moc poděkovat. Přispěli jsme totiž na dobrou věc a zároveň jsme si užili netradiční školní dopoledne. A pro velký úspěch už plánujeme další.

Mgr. Michaela Langová, Gymnázium Jaroslava Žáka