Úvod » Prezentace předmětů » Hudební výchova » Exkurze » Třída kvinta v kostele sv. Mikuláše

Třída kvinta v kostele sv. Mikuláše

Ve čtvrtek 31.5.2012 navštívila třída kvinta v rámci vyučování hudební výchovy kostel sv. Mikuláše v Jaroměři. Po této významné gotické národní kulturní památce ze 14. století nás provázel místní varhaník Jan Kočí. Během poutavého výkladu nás seznámil s historií kostela, zavedl nás do krypty s jedinečnými mumifikovanými ostatky jaroměřských občanů, v závěru exkurze jsme měli možnost dovědet se o místních varhanách a o tom jak fungují. Součástí byly i ukázky hry na varhany v podání varhaníka Jana Kočího a studenta kvinty Martina Škrabky. 

 

 

Kancionál, ze kterého zpívali místní Literáti.