Úvod » Prezentace předmětů » Teslův transformátor ve FyS!

Teslův transformátor ve FyS!

Když už se rozhodnete pro jeden z volitelných seminářů, musíte počítat s tím, že vás čeká povinnost vypracovat seminární práci. Témata jsou na Vás a mohou být hodně zajímavá, tak jak si vybral Honza M.
Pod odborným dohledem tatínka (protože se jedná o zdroj vysokonapěťového zařízení) se pustil do
sestavení zvláštního typu vysokofrekvenčního rezonančního transformátoru tvořeného dvěma souosými vzduchovými cívkami s různým počtem závitů. Jeho autor, Nikola Tesla, zamýšlel využít transformátor pro dálkový přenos energie. Můžete se podívat, a dokonce si i poslechnout, co nám se svým Teslovým
transformátorem Honza předvedl.