Úvod » Studijní obory

Studijní obory

Gymnázium

IZO: 102 266 255

  • Čtyřleté studium  – 79-41-K/41
  • Osmileté studium – 79-41-K/81

Škola má 12 tříd a přibližně 335 žáků; z toho je 8 tříd víceletého gymnázia (prima až oktáva) a 4 třídy čtyřletého gymnázia. Poskytují všeobecné vzdělání, zaměření si může žák vytvořit systémem volitelných předmětů. Na gymnáziu jsou čtyři volitelné předměty ve třetím ročníku a pět ve čtvrtém. Volba těchto předmětů závisí pouze na zájmu žáků. Výuku si takto každý žák přizpůsobí svým potřebám (více viz učební plány). Škola má dobře vybavené odborné učebny pro výuku fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, výpočetní techniky, cizích jazyků, hudební a výtvarné výchovy. Všechny běžné třídy jsou vybaveny prezentační technikou.

Aktivity mimo vyučování

Během roku se mohou žáci zúčastnit řady školních sportovních soutěží. Pro sportovní vyžití i pro výuku tělesné výchovy využíváme vlastní tělocvičnu a posilovnu, v sousedství školy nově zrekonstruovaný atletický stadion, sportovní halu, krytý zimní stadion a asi 500 m od školy plavecký bazén. Pravidelně organizujeme lyžařské kurzy a letní sportovní kurzy (turistický, cykloturistický a vodácký – dle zájmu), které doplňují výuku tělesné výchovy.

K prohloubení znalostí mohou žáci využít řady soutěží a olympiád (viz přehled soutěží) a k tomu také služeb žákovské knihovny, případně využít odborné literatury z příručních knihoven kabinetů. K obohacení vědomostí a znalostí jsou využívány exkurze a výlety. Ve volném čase mají žáci přístup do odborných učeben výpočetní techniky a k internetu. Žákům také nabízíme technické a přírodovědné kroužky. Pro potřeby žáků i zaměstnanců je ve škole v provozu výdejna obědů a automat s nápoji, potravinami a základními školními potřebami.