Úvod » Studijní obory

Studijní obory

Gymnázium

IZO: 102 266 255

  • Čtyřleté studium  – 79-41-K/41
  • Osmileté studium – 79-41-K/81

Škola má 12 tříd a přibližně 330 žáků; z toho je 8 tříd víceletého gymnázia (prima až oktáva) a 4 třídy čtyřletého gymnázia. Poskytují všeobecné vzdělání, zaměření si může žák vytvořit systémem volitelných předmětů. Na gymnáziu jsou dva volitelné předměty ve třetím ročníku a čtyři ve čtvrtém. Příslušný volitelný předmět závisí pouze na zájmu žáků. Učební plán lze takto lépe přizpůsobit individuálním potřebám studentů (více viz učební plány). Škola má dobře vybavené odborné učebny pro výuku fyziky, chemie, biologie, základů administrativy, zeměpisu, výpočetní techniky a cizích jazyků. Téměř všechny běžné třídy jsou vybaveny prezentační technikou.

Aktivity mimo vyučování

Během roku se mohou studenti zúčastnit řady školních sportovních soutěží. Pro sportovní vyžití i pro výuku tělesné výchovy využíváme vlastní tělocvičnu a posilovnu, v sousedství školy nově zrekonstruovaný atletický stadion, sportovní halu, sokolovnu, krytý zimní stadion a asi 500 m od školy plavecký bazén. Pravidelně organizujeme lyžařské kurzy a letní sportovní kurzy (turistický, cykloturistický a vodácký – dle zájmu), které doplňují výuku tělesné výchovy.

K prohloubení znalostí mohou studenti využít řady soutěží a olympiád (viz přehled soutěží) a k tomu také služeb klubovny spojené s žákovskou knihovnou, případně využít odborné literatury z příručních knihoven kabinetů. K obohacení vědomostí a znalostí jsou využívány exkurze a výlety. Ve volném čase mají žáci přístup do odborných učeben výpočetní techniky a k internetu Pro potřeby studentů i zaměstnanců je ve škole v provozu výdejna obědů a solidně zásobený bufet.