Úvod » Prezentace předmětů » Společenské vědy » Výuka » Studentské volby

Studentské volby

Ve čtvrtek 6. září proběhnou na naší škole studentské volby do krajských zastupitelstev.

Volby organizuje společnost Člověk v tísni v rámci programu Jeden svět na školách v souvislosti s volbami do zastupitelstev krajů České republiky, které proběhnou 12. a 13. října 2012. Studentských voleb se mohou zúčastnit všichni studenti starší 15 let. Účast je dobrovolná a volba je naprosto svobodná. V našem kraji kandiduje 19 stran, které svůj program již většinou prezentují na internetu.

Organizaci voleb v naší škole řídí volební komise ve složení Kateřina Vlková ze 4. L, Martin Škrabka ze Sexty a Jiří Teichman z Oktávy, který je zároveň předsedou. Volby proběhnou ve čtvrtek 6. září v aule od 7:30 do 13:35. Během vyučovacích hodin bude aula zavřená, takže si volbu naplánujte na některou z přestávek.

Každý volič se v aule ohlásí volební komisi, převezme svůj volební lístek a  vejde do prostoru pro úpravu hlasů. Tam označí zvolenou stranu zakroužkováním jejího čísla a pak přeložený lístek před komisí vhodí do volební urny. Po skončení voleb komise lístky podle pokynů spočítá a vyhodnotí. Počty hlasů za naši školu budou odeslány společnosti Millward Brown, která zpracuje údaje ze všech zúčastněných škol a výsledky zveřejní  tentýž den.

Veřejnost se díky těmto volbám dozví, jak by mladí volili, kdyby mohli a studenti si zase vyzkouší volby nanečisto, ještě než sami půjdou poprvé doopravdy volit. Pokud vás zajímá komunální politika, seznamte se předem s programy kandidujících stran a dejte hlas té, která by podle vašeho názoru nejlépe řídila veřejné záležitosti v našem kraji. Seznam všech stran kandidujících v Královéhradeckém kraji najdete na školních nástěnkách poblíž plakátů k volbám a na mnoha místech na internetu. Podrobnější informace o volbách vám sdělí třídní učitelé nebo vyučující společenských věd a občanské výchovy.

Těšíme se na vaši účast!

Lenka Popélyová