Úvod » Prezentace předmětů » Společenské vědy » Výuka » Studentské prezidentské volby

Studentské prezidentské volby

Ve spolupráci se společností Člověk v tísni organizujeme na naší škole studentské prezidentské volby ve dnech 11. a 12. prosince 2012. Volby proběhnou opět v aule, tentokrát  od 7:45 do 13:30, mimo vyučovací hodiny a pětiminutové přestávky.

Studenti starší 15 let obdrží od volební komise v aule volební lístek se jmény kandidátů a za zástěnou  jedno jméno zakroužkují. Přeložený lístek pak před komisí vhodí do volební urny. Kontrolu totožnosti voličů provádí komise podle seznamu voličů (není třeba občanský průkaz).

Volební komise zůstává od říjnových voleb ve stejném složení: předseda Jiří Teichman (Oktáva), Kateřina Vlková (4.L) a  Martin Škrabka (Sexta). Komise se rozhodla zveřejnit výsledky z naší školy. Sčítání hlasů ze všech zúčastněných škol  i tentokrát provede společnost Millward Brown. Výsledky sdělí společnost Člověk v tísni 12. prosince večer.

Ve studentských volbách se počítá s osmi kandidáty, jejichž profily a názory jsou prezentovány v médiích. Odpovědi kandidátů na otázky studentů najdete na adrese: http://www.jedensvetnaskolach.cz/index2.php?id=679

Účast škol i studentů je dobrovolná. Každý volí osobně, zastoupení není přípustné.

Vyberte si svého kandidáta a přijďte ke studentským prezidentským volbám!

 

Volební komise a Lenka Popélyová