Úvod » Prezentace předmětů » Společenské vědy » Výuka » Studentské předčasné parlamentní volby

Studentské předčasné parlamentní volby

Studentské předčasné volby 2013

Zřejmě všichni víte, že v naší zemi proběhnou 25. a 26. října 2013 předčasné volby do poslanecké sněmovny. Naše škola opět poskytne našim žákům volit „nanečisto“.

Ve středu 2. října 2013 se v naší škole budou konat studentské předčasné volby. Žáci naší školy starší 15 let si mohou vyzkoušet jaké to je, jít k volbám. Starší spolužáci už měli možnost „zavolit si“ v loňských studentských volbách do krajských zastupitelstev a potom ještě při volbě prezidenta. Volby opět proběhnou podle původních pravidel jen s tou změnou, že se budou sčítat zvlášť výsledky v různých typech škol. U nás to znamená, že budeme mít dvě volební urny – jednu pro gymnázium a jednu pro lyceum.

Žáci budou volit jednu z 18 politických stran a sdružení registrovaných ve volebním kraji královéhradeckém. Naše školní volby organizuje a garantuje volební komise ve složení: předseda – Martin Škrabka ze Septimy a členové Markéta Záhumenská ze 4.A a Ondřej Hable z 1.A. Dozvíme se nejen jak volili žáci naší školy, ale díky centrálnímu vyhodnocení i krajské a celorepublikové výsledky stran v různých typech škol. Seznam kandidujících stran si můžete prohlédnout na stránkách http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/kraj-volene-organy/volby/Seznam-podanych-KL.doc a bude vyvěšen i s plakáty ve škole.

Vy starší už to znáte, ale pro naše prvovoliče několik informací, jak ve škole volit:

Volby jsou dobrovolné a tajné (nikdo se nedozví, koho jste volili). Volíme v aule od 7:30 do 13:35 o všech přestávkách. Pro volby nepotřebujete občanský průkaz. Volební lístky získáte v aule přímo od komise. Za zástěnou označíte zvolenou stranu zakroužkováním a před komisí přeložený lístek vhodíte do urny. To je všechno!

O ostatní už se postará komise – pod mým dozorem sečte hlasy a centrále pošleme zprávu. Výsledky zveřejní portál Jeden svět na školách na stránkách www.jsns.cz/volby zřejmě večer 3. října. Pokud máte dotazy, ptejte se svých učitelů SV, ale hlavně se sami zajímejte o programy politických stran, které určitě najdete na internetu i facebooku.

Jsme zvědaví na volební účast v naší škole 😉

Lenka Popélyová