STC 2015

 

Krajské kolo výběru studentů do programu STC společnosti Microsoft pro Královéhradecký kraj se uskuteční 25. 11. 2015 na Gymnáziu Jaroslava Žáka v Jaroměři, kde působí Vzdělávací centrum Microsoft pro Královéhradecký kraj (adresa: Lužická 423, 551 23 Jaroměř).

Pozvánky rozeslány:
Vážená/ý studentko/studente,
vzhledem k Vašemu zájmu vstoupit do tohoto programu Vás zveme na krajské kolo výběru.
Dostavte se prosím ve středu 25. 11. 2015 ve 14:15 do učebny výpočetní techniky v suterénu gymnázia.
Program:
  • zahájení
  • 10 – 15 minutové pohovory s jednotlivými účastníky (představíte se nám a sdělíte své zájmy, motivaci – cca 5 až 10 min; následovat budou otázky v češtině i angličtině)
  • vyhodnocení
Předpokládané ukončení je v 18 hod.
Pro ty z vás, kteří postoupí z krajského kola, se finále bude konat 18. prosince 2015 od 8 hodin v Praze v sídle společnosti Microsoft.