Srdíčkový den

V úterý 18. září 2012 se třída 3.A zapojila do charitativní akce Srdíčkový den. Sbírku na pomoc těžce handicapovaným dětem organizuje občanské sdružení Život dětem. Letos se prodávala červená a zelená srdíčka a magnetky s obrázky zvířat. Třída se rozdělila do dvojic a s kasičkami oslovovala jaroměřskou veřejnost i spolužáky a učitele v nejen naší škole.

Akce se tentokrát setkala se značným zájmem, takže se podařilo naprostou většinu předmětů prodat. Studenty nezaskočila ani kontrola policejní hlídky, která ověřovala povolení ke sbírce, totožnost studentů a plnou moc k prodeji – vše bylo v pořádku. Přejme si, aby získané prostředky co nejlépe posloužily dětem, které to opravdu potřebují.

Velký dík patří třídě 3.A, která veřejnost dokázala přesvědčit, že tato sbírka je důvěryhodná a velmi užitečná.

 Lenka Popélyová

3.A v akci:

3.A při srdíčkovém dni

srdíčkový den 2012