Úvod » Prezentace předmětů » Německý jazyk » Soutěže » Soutěž k Evropskému dni jazyků

Soutěž k Evropskému dni jazyků

Města v Německu

 

BERLÍN – hlavní město SRN

 1. Kdy se stal Berlín hlavním městem znovusjednoceného Německa?
 2. Jaký je znak Berlína?
 3. Jmenujte známý filmový festival, který se v tomto městě koná každoročně v únoru, od kterého roku je tento festival pořádán?
 4. Jakou cenu získávají vyznamenané filmy, herci, režiséři?
 5. Která klasicistní památka je nejznámější stavbou – symbolem Berlína? Co bylo vzorem pro stavbu této památky?
 6. Jmenujte nejstarší univerzitu v Berlíně, kdy byla založena? Jak se jmenují dvě další berlínské univerzity?
 7. Jak byl rozdělen Berlín po druhé světové válce? Čím se rozdělení města řídilo?
 8. Proč a kdy byla vybudována berlínská zeď?
 9. Kdy padla berlínská zeď?
 10. Jaké politické zřízení má Berlín? Kdo stojí v čele města?

MNICHOV

 1. Mnichov je hlavním městem jedné ze spolkových zemí. Které?
 2. Kdy a kým byla podepsána mnichovská dohoda (před vypuknutím druhé světové války)? Co bylo důsledkem jejího podepsání?
 3. Kdy se v Mnichově konaly letní olympijské hry? Kolikáté letní OH v pořadí to byly, jaká tragická událost je s nimi spojena?
 4. Jak se nazývají pivní slavnosti, které v Mnichově probíhají každý rok na přelomu září a října? Ke které události se tyto slavnosti vztahují, ve kterém roce začíná jejich tradice?
 5. Jaký název nese známá mnichovská obrazárna?

 

DRÁŽĎANY

 1. Drážďany jsou  hlavním městem jedné ze spolkových zemí. Které?
 2. Na které řece leží Drážďany?
 3. Jaký název nese známá budova drážďanské opery?
 4. Jak se jmenuje komplex známých barokních staveb, ve kterých jsou umístěna muzea a další umělecké sbírky? Kterým architektem a kdy  byl tento komplex navržen?
 5. S kterým městem jsou Drážďany, co se týče architektury, často srovnávány? Jak bývají  Drážďany označovány?