Úvod » Prezentace předmětů » Výpočetní technika » Soutěže » Fotografická soutěž Dávej-ber!

Fotografická soutěž Dávej-ber!

Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Evropským parlamentem – Informační kanceláří v ČR a za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Úřadu vlády ČR vyhlašuje fotografickou soutěž o ZÁJEZD DO BRUSELU.

Je ti 14–19 let? Rád(a) fotografuješ? Zajímá tě téma mezigenerační solidarity? Vyjádři, jak vnímáš solidaritu mezi generacemi v České republice a své zkušenosti s ní.
Mladí lidé a lidé v aktivním věku často spatřují v seniorech zátěž. Oproti předchozím generacím se však dnes dožíváme vyššího věku, déle pracujeme a déle se můžeme věnovat svým zájmům i aktivně se účastnit pracovního, společenského i rodinného života. Senioři se díky tomu mohou lépe podělit o své dovednosti a zkušenosti, které jsou pro zbytek společnosti, a zejména pro mladé lidi, cenným přínosem.

Uzávěrka soutěže je 23. dubna 2012 a vítězové mohou vyhrát třídenní letecký zájezd do Bruselu. Součástí projektu bude rovněž putovní výstava a publikace katalogu s díly všech účastníků.

Více informací v kabinetě IKT – Mgr. Vosáhlová.