Úvod » Prezentace předmětů » Fyzika » Nástěnka » Solvayova konference – popiska se jmény

Solvayova konference – popiska se jmény

Pod obrázkem jsou uvedena jména významných vědců té doby /1927/ z oblasti chémie a fyziky.

… a pro zájemce připomínám FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDU!