Úvod » Prezentace předmětů » Fyzika » Povedlo se... » SOČ – historie jedné práce

SOČ – historie jedné práce

    Studentská odborná činnost – rok 2002

Za zkratkou SOČ se skrývá několik jednoduchých slov, jejichž význam vám může zcela změnit život. Středoškolská odborná činnost má posilovat zájem středoškoláků o některý z oborů lidského vědění. Soutěžní obory jsou podle zaměření rozděleny na několik kategorií, ve kterých pak studenti soutěží se svými pracemi.

Prací SOČ se rozumí asi následující. Vybrat si téma, které vás zajímá; např. stav znečištění potoka, vývoj naší vesnice po 2.světové válce apod.; prostudovat potřebné materiály a přidat vlastní díl zkoumání.To vše následně vyhodnotit, sepsat, doplnit fotografiemi, výkresy, konkrétními výsledky naší práce, přidat autory knih ze kterých jste čerpali vědomosti. Takto vytvořené dílko pak jen správně poskládat, vložit s náležitým vkusem do desek a předvést školní hodnotící komisi.

Kdo tento proces již podstoupil, dobře ví, co se za těmito slovy skrývá. Dny se vám začínají krátit, čas běží rychleji a nabírá na tempu a nejvíc vám dá zabrat samotná prezentace práce před publikem. Je to něco úplně jiného než běžné školní zkoušení, má to v sobě nádech maturitní zkoušky.

No a proč to vůbec podstupovat? Co z toho mám?
Člověk se přece vyznačuje tím, že vždycky zkouší své hranice možností, rád se pochlubí tím co umí, což se mu třeba nedaří v běžné výuce.Určitě si ale vyzkouší konkurenční atmosféru soutěží a v případě výrazného úspěchu se mu otevírají některé vysoké školy bez přijímacího řízení.

Stejný postup zvolili i dva spolužáci ze sexty, Petr Karliak a Přemysl Papík, o kterých se zmíním v následujícím textu. Oba se zajímají o techniku, počítače a podobné technické vymoženosti a tak výběr pracovního tématu logicky směřoval k fyzice. Navíc jsou oba manuálně zruční, proto si mohli dovolit práci zaměřit na zhotovení konkrétního výrobku.Tím měla být učební pomůcka pro fyziku, konkrétně výuku elektřiny a magnetizmu – jakýsi zkušební elektrický panel. Ten měl obsahovat takové součástky, se kterými by šli realizovat základní pokusy v nižších ročnících víceletého gymnázia.

Pustili se do práce a na jejím konci byl fungující panel s popisem pokusů a návody na měření a celkové 7. místo v celostátní kole SOČ 2002 v Holešově na Moravě.

K všeobecnému údivu měla práce tak velký úspěch, že byli autoři pozváni na její prezentaci v rámci INVEXU.

Úspěch na INVEXU dodal chlapcům odvahu a tak svoji práci přihlásili do soutěže pořádané asociací AMAVET. V regionálním kole pořádaném v Příbrami porotu zaujali a tak postoupili i do celostátní přehlídky pořádané v Praze.

shrnuto:

  • 7.místo v celostátní kole SOČ v roce 2002
  • prezentace páce v rámci veletrhu INVEX Brno
  • regionální přehlídka prací AMAVET Příbram
  • celostátní přehlídka prací AMAVET Praha
foto hotového Zkušebního panelu, tak jak ho používáme dnes ve škole

© BOM