Úvod » Prezentace předmětů » Český jazyk » Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 2019

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 2019

Dne 27. května se v aule naší školy uskutečnilo slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Přítomni byli hosté, rodiče a příbuzní, učitelé a samozřejmě úspěšní maturanti tříd oktáva a 4.A.

Po projevech pana ředitele Mgr. Karla Hubnera a starosty Jaroměře pana Josefa Horáčka předali třídní učitelé Mgr. Zina Boháčová a Karel Žuček 44 úspěšným studentům maturitní vysvědčení, z nichž 15 maturovalo s vyznamenáním. Unie rodičů poté v zastoupení ředitele školy a třídních učitelů předala odměny těm, kteří úspěšně reprezentovali školu v různých soutěžích či pracovali pro třídu.

Celý program skvěle doplňovala vystoupení vítězů Múzování ze všech kategorií (M. Paclíková, H. Hrušková, K. Tučková a M. Mach z kvinty, P. Tichá a J. Ullrych z kvarty, A. Brouková, B. Žárská, B. Tichá a A. Žurková ze sexty).

Za studenty velmi hezky promluvil Kryštof Brouk, který poděkoval především rodičům.

Všem absolventům gratulujeme a přejeme jim šťastné vykročení do dalšího života.

Eva Stejskalová

Foto: Miloš Boháč