Úvod » Prezentace předmětů » Výtvarná výchova » Exkurze » Sladká sbírka pro Afriku

Sladká sbírka pro Afriku

Studentky oktávy vymyslely a dne 17. prosince 2013 uskutečnily originální sbírku na pomoc africkým dětem a chudým rodinám.

Napekly různé dobroty, které za velmi přijatelné ceny o přestávkách ve škole prodávaly. Je neuvěřitelné, že se jim podařilo vybrat celkem

2415,- Kč

Tyto peníze použily na nákup certifikátů v rámci sbírky Skutečná pomoc, kterou pořádá organizace  Člověk v tísni. Na nich je přesně popsáno, k jakému účelu budou vybrané finanční prostředky využity (originály si můžete prohlédnou na nástěnce na schodišti).

Studentky zvolily tuto pomoc:

živá koza pro rodinu                        900,- Kč

záchod                                             600,- Kč

ošetření nemocného                        350,- Kč

nauč učitele učit                               450,- Kč

Zbytek peněz (115,- Kč) ještě darovaly jaroměřské záchranné stanici pro handicapovaná zvířata.

Další sbírka se uskuteční v úterý 11. února 2014. Můžete pomoci i vy!


Skvělý nápad, krásná myšlenka, konkrétní pomoc!