Úvod » Prezentace předmětů » Český jazyk » Akce » Skvělé výsledky v krajském kole SOČ

Skvělé výsledky v krajském kole SOČ

Krajské kolo SOČ proběhlo 12. května 2014 na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové.

 

Naše škola vyslala 3 zástupce, kteří obstáli v okresním kole – Zorku Babijovou ze 3.A, Michala Štefanidese a Filipa Jirouška, oba ze 4.L. Všichni soutěžili v humanitních oborech.

Po velmi statečném boji s velkou konkurencí a mnohdy i nepřízní poroty obsadili skvělá umístění.

 

1. místo získala Zora Babiiová ze 3.A    

za práci  Křížové cesty v severovýchodních Čechách 

v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby.

Autorka v ní mapuje křížové cesty na Náchodsku, Rychnovsku, Jaroměřsku a Broumovsku. Popisuje jejich historii, polohu, současný stav i související pověsti. Vše doplnila mapkami a vlastními fotografiemi. Vznikl tak jedinečný průvodce po křížových cestách v našem kraji.

 

4. místo  obsadil  Filip Jiroušek ze 4.L 

s prací  Karel Kramář v kontextu prvorepublikových politických dějin 

v oboru Historie.

Práce se zabývá historiografickým popisem prvorepublikového politického působení prvního československého premiéra Karla Kramáře, který mezi lety 1918 až 1937 ovlivňoval československou politickou scénu.

 

3. místo vybojoval  Michal Štefanides ze 4.L 

za práci „Jan Laichter 

v oboru Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory.

Autor se zabývá opomíjenou osobností Jana Laichtera, dobrušského rodáka. Popisuje jednotlivé etapy v jeho životě a vyjmenovává významná díla, která vyšla v jeho pražském nakladatelství, které patřilo k největším u nás  v meziválečném období. Autor jako první objevil originál diplomu o udělení čestného doktorátu.

Všem gatulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci.

Zorka postupuje do celostátního kola, které se uskuteční 13. – 15. června 2014 v Plzni. Držíme palce!

Eva Stejskalová, koordinátorka škol. kola SOČ