Úvod » Prezentace předmětů » Český jazyk » Skvělé výsledky v celostátních soutěžích

Skvělé výsledky v celostátních soutěžích

Skvělé výsledky v celostátních soutěžích

Ačkoliv byl letošní školní rok neobvyklý a většinu jej studenti absolvovali prostřednictví on line výuky, zúčastnili se žákyně i žáci naší školy literárních a odborných celostátních soutěží a některé jejich práce byly oceněny.

Tereza Prokešová ze septimy obsadila 3. místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti 2021 s prací „Práva dětí a práva s nimi spojená“ v soutěžním oboru Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory.

Své zkušenosti popsala Tereza takto:

Na začátku tohoto školního roku jsem se rozhodla pro výzvu a investovala svůj čas do soutěže s názvem Středoškolská odborná činnost (SOČ). Jedná se o víceúrovňovou soutěž v rámci středních škol, kde je cílem v daném oboru vytvořit rozsáhlou práci skládající se z teoretické a praktické části. Práce pak hodnotí porota a určuje jejich pořadí.

Má práce se zabývala tématem dětských práv a nakonec se v krajském kole umístila na třetím místě. Z důvodu malého počtu soutěžících v letošním roce byla okresní kola zrušena, a tak jsem postoupila do kraje rovnou. I když tvorba práce byla časově i energeticky náročná, jsem moc ráda, že jsem do toho šla. Určitě se jedná o skvělou zkušenost, a to jak do života, tak k dalšímu studiu na vysoké škole.

 

Památník Terezín letos vypsal již 27. ročník celostátní literární soutěže na téma „Když je třeba pomoci…“ V roce 2019 vyhrál náš student Matyáš Mrkos, v tomto roce se v popředí umístily dvě naše studentky.

Kristýna Emlarová z kvarty obsadila 3. místo s povídkou „Anna“ a

Matylda Svobodová z 2.A  skončila na 6. místě s dramatickou zkratkou „Morální dilema“.

Obě se dne 7. září osobně zúčastní slavnostního vyhlášení a převezmou ceny v budově Muzea ghetta v Terezíně.

 

Všem děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v jejich další tvůrčí činnosti.

Eva Stejskalová