Úvod » Prezentace předmětů » Hudební výchova » Aktuality » Školní pěvecký sbor

Školní pěvecký sbor

Srdečně zveme všechny zájemce o sborový zpěv na

první zkoušku nově vznikajícího gymnaziálního pěveckého sboru,

která se koná v pondělí 4. února v 17 h v učebně hudební výchovy.

Zkoušky budou probíhat pravidelně každé pondělí do 18:30.

Přijít mohou nejen ti, kteří se již přihlásili, ale i ti, kteří se ještě přihlásit nestihli.

 

Na všechny zpěváky a zpěvačky se těší Pavla Pazderová a Kateřina Bajnárková