Úvod » Prezentace předmětů » Český jazyk » Akce » Školní kolo SOČ

Školní kolo SOČ

Školní kolo SOČ


se uskuteční v úterý 25. února 2014 od 8.00 do 9.30 v učebně výtvarné výchovy.

Účastníci budou soutěžit v oborech:

– zdravotnictví

– společenské vědy

– kultura a umění

– historie

 

Přijďte se na své spolužáky podívat, budou prezentovat své práce SOČ.

Možná to bude inspirovat i vás, abyste se příštího ročníku sami zúčastnili.

 

Mnoho zdaru přeje

Eva Stejskalová