Úvod » Prezentace předmětů » Ruský jazyk » Soutěže » Školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce

Školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce

Úterý  17. prosince  2013

Konverzační soutěž v ruském  jazyce proběhne ve dvou kategoriích:

Kategorie SŠ I  –  kvinta, 1.A, 2.A

Témata:

О себе и других

Дом, семья

Школа, изучение  языков

Мои планы на будущее

Свободное время, хобби

Культура, развлечения

Путешествия

 

Kategorie SŠ II    sexta, septima, 3.A

Témata:

О себе и других

Дом, семья

Школа, изучение  языков

Страна, где я живу

Мои планы на будущее

Свободное время, хобби

Культура, развлечения

Путешествия

Я был в России (Я хотел бы поехать в Россию)

 

Pro nejlepší studenty jsou připraveny hodnotné odměny.

Těšíme se na hojnou účast.

Mgr. Jana Jašíková

PaedDr. Miroslava Drahorádová