Úvod » Prezentace předmětů » Německý jazyk » Soutěže » Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

15. prosince 2014

Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce proběhne v tomto školním roce pouze v jedné – III. kategorii.

Soutěže se mohou zúčastnit žáci kvinty až septimy a žáci prvního až třetího ročníku.

Témata:

Wohnen

Meine Stadt

Urlaub und Ferien

Tagesablauf

Freizeit und Hobbys

Schule und Studium

Zukunftspläne

Essgewohnheiten

Einkäufe

Meine Familie

Tématické okruhy vycházejí z obsahu školní výuky.

Jednotlivé části soutěže:

1. Krátké představení

2. Rozhovor na dané téma

3. Rozhovor na základě obrázku

Hodnotí se jazyková pohotovost, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.