Úvod » Prezentace předmětů » Biologie » SEXTA NA PÁLAVĚ

SEXTA NA PÁLAVĚ

Od loňského roku naše škola pořádá pro druhé ročníky biologickou exkurzi na Pálavu. Letos přišla řada na nás. Ve středu 28. 5. 2014 ráno se celá sexta sešla před budovou jaroměřského Gymnázia, paní učitelky nám do trojic rozdaly smýkadla, atlasy rostlin a další pomůcky, bez kterých bychom se na Pálavě neobešli, a mohli jsme vyrazit. Naším prvním cílem byla vodní elektrárna v Dalešicích, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o jejím fungování a navíc jsme si mohli objekt prohlédnout zevnitř. Po dvouhodinové exkurzi jsme naskákali zpátky do autobusu a nechali se zavézt ke kempu Apollo kousek od Lednice. Ubytovali jsme se do útulných dřevěných buněk a než jsme se nadáli, byla večeře, kde nám paní učitelky vylíčily plány na další den.

Bohužel hezké počasí ze středy nevydrželo a my se ve čtvrtek ráno probudili do deštivého dne. Vzhledem k tomu, že na programu bylo pozorování hmyzu na louce, musel se denní plán změnit, protože v tomto počasí bychom na žádného brouka pravděpodobně nenarazili. Vydali jsme se tedy autobusem do Lednice, kde jsme si zopakovali naše znalosti rostlin, část z nás zašla s paní učitelkou Bajnárkovou na prohlídku zámku a zbytek si s paní učitelkou Váchovou prohlédl skleník. Déšť byl opravdu vytrvalý a tak nám nezbylo nic jiného, než se vrátit zpátky do kempu a zalézt do buněk. Žádné odpočívání ale nepřicházelo v úvahu. Paní učitelky nám natrhaly rostliny a my měli dvě hodiny na to, abychom je s pomocí atlasu určili a zařadili do čeledí. Den utekl jako voda a my se zase sešli u večeře. Tentokrát nám ale bylo sděleno, že na pátek je v plánu jít na celý den do CHKO Pálava a že se exkurze uskuteční za jakéhokoliv počasí. Představa toho, jak chodíme celý den v takovém dešti, jako byl dnes, nás vůbec netěšila, a tak jsme se radši zachumlali pod deku, abychom se na ten těžký den pořádně vyspali.

Ráno nás ale příjemně překvapilo. Bylo sice zataženo, ale zatím nepršelo, a tak jsme se po snídani zase vydali na autobus, tentokrát směr Klentice, kde na nás měl čekat náš průvodce, pan Matuška. Ten nám rozdal materiály o CHKO Pálava, řekl základní informace, ukázal trasu a výlet mohl začít. Každou chvíli jsme někde zastavovali a ukazovali si všechny možné druhy rostlin a brouků. Pršelo minimálně, takže počasí naši cestu neznepříjemňovalo. Okolo čtvrté hodiny odpoledne jsme ze zříceniny hradu Děvičky sešli do vesnice Pavlov, rozloučili jsme se s panem průvodcem, nakoupili zásoby jídla na večer a odjeli zpět do kempu, kde na nás čekala vydatná večeře. Naším hlavním úkolem tento den bylo zopakovat si všechno, co jsme se za pobyt na Pálavě naučili, protože nás v sobotu ráno měl čekat vědomostní test a poznávačka rostlin a živočichů.

Budíky jsme si tentokrát nastavili na dřívější čas než předchozí dny, abychom si stihli sbalit zavazadla a poklidit chatku. Po snídani zbylo ještě chvilku času na studování a celou exkurzi jsme zakončili již zmiňovaným testem a poznávací zkouškou. Uklizené chatky jsme předali a autobus nás zavezl do Břeclavi, kde jsme nasedli na vlak. Čekaly nás dva přestupy a to v Pardubicích a v Hradci Králové a o půl třetí jsme se rozloučili na jaroměřském nádraží.

Musím říct, že i přes nepřející počasí jsme si výlet užili a odnášíme si z něj spoustu užitečných znalostí.

Lucie Nováková, sexta

Ve vodní elektrárně Dalešice.

V CHKO Pálava.

Jeden z obyvatelů CHKO Pálava – poznáte ho? (cvrček)