Úvod » Prezentace předmětů » Biologie » Sexta na Palávě 2017

Sexta na Palávě 2017

Ve středu 24. května jsme se třídou vyrazili na přírodovědnou exkurzi směrem na Moravu- konkrétně na Pálavu. Po dohromady asi pětihodinové cestě jsme konečně dorazili do našeho kempu. Po příjezdu jsme měli chvilku na rozkoukání a potom jsme se šli porozhlédnout po okolí. Mezi naše pomůcky patřilo například smýkadlo, které nám pomohlo odchytit živočichy vyskytující se v blízkosti kempu – např: různé druhy brouků, pavouků… Také jsme poznávali různé druhy rostlin, mezi které patřil třeba sveřep, podražec nebo pilát lékařský. Náš večerní program se skládal samozřejmě z večeře, hraní volejbalu nebo hromadného zpívání písniček.

Další den ráno jsme měli ve skupinkách za úkol nasbírat určitý počet rostlin, které jsme museli také následně i správně pojmenovat. Poté jsme se vypravili poznávat krásy Lednicko-Valtického areálu s velkým množstvím vodního ptactva jako volavky, kormoráni, různé druhy kachen. Kromě samotného zámku jsme navštívili také okolní park, kde mnohé z nás zaujaly především želvy nádherné. Pár z nás se odvážilo jít až na vrch minaretu. Poté následovala plavba lodí díky které jsme měli o mnoho větší přehled o okolí.

V pátek byl na programu přechod přes Pálavské vrchy. Nejdříve jsme absolvovali asi půlhodinovou cestu autobusem do Klentnice, kde začínala naše túra, kterou nás mj. provázel pan Matuška ze správy CHKO Pálava. Po cestě jsme narazili na zajímavé rostliny, které jsou pro tuto chráněnou krajinnou oblast velmi typické- například: písečnice velkokvětá, záraza nebo třemdava bílá. Ze zástupců brouků jsme narazili třeba na tesaříka a zlatohlávka. Došli jsme až na hrad Děvičky a potom následovala už jen strmá cesta dolů, kde nás čekal vytoužený oběd. Po návratu byl náš program téměř totožný jako předchozí dny, ale za zmínku stojí asi tříhodinové zpívání u táboráku, kde nesměla chybět ani kytara.

Další a zároveň poslední den jsme měli po snídani čas na zabalení a poté nás čekala né příliš populární poznávačka. Byla rozdělena do dvou částí- test a praktická část, kde jsme poznávali rostliny vyskytující se v blízkém okolí kempu. Potom už jsme jen nasedli na autobus, který nás dovezl až na nádraží, odkud jsme už jeli přímým spojem do Pardubic a pak konečně domů – do Jaroměře.

Myslím si, že za celou naší třídu můžu říci, že jsme si exkurzi užili a chtěli bychom poděkovat paní učitelce Váchové a panu učiteli Šimkovi za doprovod.

Natálie Csurillová (sexta)

Foto J. Váchová: poznávání rostlin, rostlina záraza a hromadná fotografie v Lednicko-Valtickém areálu

IMG_3167

IMG_3116

IMG_3074