Úvod » Prezentace předmětů » Biologie » Sexta na Pálavě 2016

Sexta na Pálavě 2016

Ve dnech 25. – 28. 5.2016 se třída sexta společně s Mgr. Hanou Pelouchovou a Mgr. Janou Váchovou vydala na jižní Moravu za biologií a zábavou.

Byli jsme ubytování v hezkém kempu Apollo u Lednice. Hned první den jsme se vydali prozkoumat terén. Vyrazili jsme jen kousek od kempu na louky k rybníku, kde jsme si ukázali nejtypičtější rostliny a živočichy v okolí. Naučili jsme se pracovat se smýkadly a odchytávat hmyz do zkumavek. Po návratu do kempu jsme vstřebávali nové informace a po večeři jsme, stejně jako všechny následující večery, hráli volejbal.

Druhý den jsme se vybavili do terénu a namáčkli se do už tak plného autobusu do Klentnice. Tam už na nás čekal vedoucí CHKO Pálava Mgr. Jiří Kmet, který nám rozdal brožury o stezce Děvín – Kotel – Soutěska, po které jsme vzápětí šli. Cesta z kopce do kopce byla naprosto vyčerpávající. Viděli jsme zase jiné druhy rostlin a hmyzu než v okolí kempu. Měli jsme to štěstí potkat i ještěrku zelenou, kterou jsme si všichni nafotili. U vysílače na Děvíně, nejvyšším vrcholu v okolí, jsme se kochali výhledem na krajinu, na vodní nádrž Nové Mlýny, na okolní vesničky a v dálce bylo vidět i Brno. Při cestě na zříceninu Děvičky jsme se díky nálezu majky fialové rozdělili na dvě části, ale opět jsme se zanedlouho našli na rozcestí. Tam jsme se rozloučili s Mgr. Jiřím Kmetem a prohlédli si zříceninu hradu. Poté jsme sešli dolů do Pavlova, kde jsme měli rozchod na oběd.  Když jsme vrátili do kempu, měli jsme hodinu před večeří. Všichni však padli vyčerpáním do chatek a odejít na jídlo stálo velké úsilí. Večeře nás ovšem postavila na nohy a tak se mohla odehrát odveta ve volejbale.

Třetí den jsme se ráno nejprve vydali hledat život v rybníčku, který byl přímo v kempu. Viděli jsme spoustu žab, larvu vážky a splešťuli blátivou. Poté jsme přešli cestu za kempem a dostali úkol – nasbírat a poznat 30 druhů rostlin. U tohoto jsme se asi nejvíce naučili poznat některé, pro nás dosud neznámé rostliny. Při sběru jsme narazili na krásnou užovku obojkovou, která se vyhřívala v rákosí. Když jsme měli splněno, „zkulturnili“ jsme se a vyrazili do centra Lednice. Zde jsme dostali volno na oběd a případnou prohlídku zámku či skleníku. Když jsme se opět sešli, vydali jsme se směrem k Minaretu přes rozlehlý zámecký park.  Cestou jsme pozorovali hnízdící ptactvo a to především čápy a kormorány. Po prohlídce Minaretu jsme nastoupili na loďku a pluli po staré Dyji až k Janovu hradu, odkud jsme šli pěšky do kempu. Po večeři nám místní „rozpalovač“ zapálil oheň, u něhož jsme seděli až do úplné tmy.

Poslední den ráno jsme si sbalili věci, uklidili chatky a před odjezdem už zbývala jen malá „poznávačka“ s testem. Ti, co se cestou neupekli vedrem nevětraného vlaku, dorazili s úspěchem domů a sdělovali zážitky ze skvělého výletu. Málokdo si stěžoval a většina konstatovala, že se na Pálavu jistě někdy v budoucnu vrátí.

 

Za třídu sexta                               Alena Ficková

IMG_1838

IMG_1788 IMG_1834 IMG_1847