Úvod » Prezentace předmětů » Biologie » Soutěže » Setkání se studenty lycea v polské Ziebici – projekt Ochrana životního prostředí v kontextu mezinárodní spolupráce

Setkání se studenty lycea v polské Ziebici – projekt Ochrana životního prostředí v kontextu mezinárodní spolupráce

Ve dnech 7. a 8. listopadu se uskutečnilo již tradiční setkání žáků Gymnázia a
SOŠ Jaroměř s žáky partnerské školy lycea v polské Ziebici. Akce tentokrát proběhla
na polském území. Výpravy se účastnilo třináct českých studentů z vyšších ročníků gymnázia. Na polské straně se připojil stejný počet polských studentů. Program návštěvy byl zaměřen na rozvoj environmentální výchovy. Studenti s pedagogickým doprovodem zavítali do historického centra Vratislavi, kde společně obdivovali místní botanickou zahradu, jednu z nejstarších v Evropě. Součástí mimo jiné byla i prohlídka katedrály sv. Jana Křtitele, jedné z dominant tohoto města, a dalších památek. Druhý den byl věnován exkurzi do městečka Henrykow, kde studenti navštívili didakticko-ekologickou stezku místním přírodně cenným parkem a poté si prohlédli zdejší památkově významný klášter. Celá akce proběhla s finanční podporou 18 000 Kč od  Lesů ČR v rámci projektu Ochrana životního prostředí v kontextu mezinárodní spolupráce.

Partnerské výměnné pobyty s lyceem v polské Ziebici mají již mnohaletou tradici a jsou přínosné pro obě strany – polskou i českou – pro žáky i pedagogy. Věříme, že v podobných akcích budeme moci nadále pokračovat. Již nyní se těšíme na návštěvu polských studentů a pedagogů v březnu příštího roku u nás v Jaroměři.