Semináře IKT

2. volitelný předmět – dvouletý předmět

  • Pokročilé informační technologie PIT2

Dvouletý předmět se věnuje prohloubení znalostí studentů o softwaru probíraném v rámci IKT. Navazuje na práci s kancelářským software a naučí se využít jeho propojení. Procvičí pokročilejší techniky práce s grafickým software a tvorbu webové prezentace. Věnuje se též problému zabezpečení počítačů. Pozornost je věnována také přípravě referátů na vybrané téma a jejich prezentaci. Získané znalosti se uplatní při tvorbě publikací v programu MS Publisher – brožura, časopis, kniha apod.

Doporučeno pro studenty maturující z IKT.

 

  • Programování Pg2

Dvouletý seminář bude mít stejnou osnovu jako jednoletý, bude ale doplněn větším množstvím návrhových vzorů a jim odpovídajících úloh.

 

3. a 4. volitelný předmět – jednoletý předmět

  • Pokročilé informační technologie PIT3

Jednoletý předmět se věnuje prohloubení znalostí studentů o softwaru probíraném v rámci IKT. Navazuje na práci s kancelářským software a naučí se využít jeho propojení. Procvičí pokročilejší techniky práce s grafickým softwarem a tvorbu webové prezentace. Věnuje se též problému zabezpečení počítačů. Pozornost je věnována také přípravě referátů na vybrané téma a jejich prezentaci.

Doporučeno pro studenty maturující z IKT.

 

  • Programování Pg3

Jednoletý předmět seznamuje studenty s principy algoritmizace a programování. Podrobně se pak věnuje objektovému programování. Pro zefektivnění využívá integrované grafické prostředí, kde mají studenti možnost sledovat model řešeného problému. Ti se také seznámí s návrhovými vzory a při programování využijí testování. Předmět kladen důraz i na upevnění vhodných programátorských návyků – přehlednost, srozumitelnost a znovupoužitelnost kódu, minimalizace chyb, ladění…