Úvod » Nezařazené » SCATE testing na naší škole

SCATE testing na naší škole

Studenti 2.A a 3.A  absolvovali v jarním termínu  on-line test SCATE od společnosti SCIO.

Zjistili tak úroveň angličtiny v poslechu a čtení podle „Společného evropského referenčního rámce“ pro cizí jazyky.

Někteří studenti byli zařazeni do B2 a C1, což jsou vynikající výsledky.

Ostatní se v hodnocení dozvěděli , jak se mohou zdokonalovat , aby dosáhli vyšší úrovně a byli schopni obstát v dalších jazykových zkouškách.