Úvod » Nezařazené » Informace pro žáky nastupující do 1. ročníku

Informace pro žáky nastupující do 1. ročníku

Milí žáci nastupujících ročníků,

jsme s mými kolegy potěšeni, že jste si pro své další studium vybrali právě naši školu.

Školní rok bude slavnostně zahájen ve čtvrtek 1. září 2022 v 8 hodin. Pokud chcete, vezměte s sebou i své rodiče. Budou vám představeni vaši třídní učitelé: pro primu Mgr. Jana Kulhánková Váchová a pro 1.A Mgr. Jana Vosáhlová. Dále budete stručně obeznámeni s chodem školy. Další informace o rozmístění učeben, o školním řádu aj. získáte následně od svých třídních učitelů (zhruba do 11 až 12 hodin). Měli byste jim také předat kopii vysvědčení z 5. nebo 9. třídy (vezměte s sebou i originál pro ověření).

Všichni žáci budou mít první cizí jazyk anglický. Jako druhý cizí jazyk v 1.A jste si zvolili francouzštinu, němčinu a španělštinu, ruština pro malý počet zájemců nebude otevřena. Ostatní předměty, které se ve vašich třídách budou vyučovat podle učebního plánu, najdete v rozvrhu hodin, který je umístěn v odkaze KE STAŽENÍ / OSTATNÍ pod názvem Rozvrh hodin budoucích 1. ročníků.

Žákům primy budou učebnice poskytnuty zdarma, společně si budou kupovat pouze materiály pro anglický jazyk, což zajišťují učitelky tohoto předmětu. Nastupující žáky vyššího gymnázia chceme požádat, aby si zatím učebnice nekupovali. Bude možné je zakoupit od starších spolužáků na burze učebnic ve čtvrtek 8. září, nebo je společně objednat prostřednictvím vyučujících (výhodnější cena, všichni mají stejné vydání).

V provozu je výdejna obědů přímo v budově školy. Obědy jsou dováženy ze Zařízení školního stravování Na Karlově, kde lze stravu objednat a zakoupit si čip. Další objednávky probíhají přes internet.

Vaši třídní učitelé pro vás také připravili adaptační kurz (výlet), který proběhne pro primu a 1.A ve dnech 12. až 14. září 2022 v penzionu Bez jména v Čenkovicích v Orlických horách. Pro tento rok se nám podařilo získat od Královéhradeckého kraje účelovou dotaci, o kterou je cena pobytu snížena na 1 560 Kč a zahrnuje autobusovou dopravu, ubytování, rozšířenou plnou penzi včetně pitného režimu, zabezpečení odborných lektorů a denního programu, přítomnost zdravotníka po celou dobu pobytu aj.

Pro vaše rodiče plánujeme první informační rodičovskou schůzku na úterý 6. září 2022 od 16 hodin.

Přeji Vám příjemné prázdniny a těším se na setkání ve středu 1. září 2022.

Mgr. Karel Hübner, ředitel školy